Φόρμα Εγγραφής: 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης – Αντιθρομβωτικής Αγωγής

Η Εγγραφή αφορά αποκλειστικά παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία

Για να θεωρηθεί η εγγραφή σας οριστική και επιβεβαιωμένη, πρέπει επίσης να κατατεθεί το
αντίστοιχο ποσό (υπολογίζοντας και το Φ.Π.Α.24%) το οποίο προσδιορίζεται από τον πίνακα
ανάλογα με την ειδικότητά σας στους ακόλουθους Αριθμούς Λογαριασμού που θα βρείτε ΕΔΩ:

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα ως άνω ποσά εγγραφών επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α. 24%

Παρακαλούνται τα Μέλη των Ι.Σ. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας & Θεσπρωτίας να επισυνάπτουν έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο ΑΜ του Ι.Σ. στον όποιο ανήκουν.