Φόρμα Εγγραφής: 11o Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης – Αντιθρομβωτικής Αγωγής

Η Εγγραφή αφορά αποκλειστικά παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία

Για την εγγραφή σας παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στη γραμματεία του Συνεδρίου που θα λειτουργεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου στο ξενοδοχείο Epirus Palace στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2023.

Κόστος εγγραφής ανά κατηγορία:

  • Ειδικοί Ιατροί – 140,00 €
  • Ειδικευόμενοι Ιατροί – 50,00 €
  • Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας – Δωρεάν
  • Φοιτητές – Δωρεάν
  • Νοσηλευτές – Δωρεάν
  • Ειδικοί Ιατροί (Μέλη Ι.Σ. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας) – Δωρεάν
  • Ειδικευόμενοι Ιατροί (Μέλη Ι.Σ. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας) -Δωρεάν
  • Ειδικοί και Ειδικευόμενοι Ιατροί (Αποκλειστική Συμμετοχή στο Κλινικό Φροντιστήριο για τους Ιατρούς Π.Φ.Υ.) – Δωρεάν
Τα ως άνω ποσά εγγραφών επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α. 24%

Παρακαλούνται τα Μέλη των Ι.Σ. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας & Θεσπρωτίας να επισυνάπτουν έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο ΑΜ του Ι.Σ. στον όποιο ανήκουν.