Φόρμα Εγγραφής: 27° Πανελλήνιο Συνέδριο Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης Και Αγγειακής Νόσου

Για τους Φοιτητές είναι απαραίτητη η προσκόμιση φοιτητικής ταυτότητας).