32ο ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 251 Γ.Ν.Α.

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: 32ο ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 251 Γ.Ν.Α.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ