Επιστημονική Εκδήλωση «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Στην Παθολογία: Τεκμηριωμένες Απαντήσεις Σε Ερωτήματα Της Καθημερινής Κλινικής Πράξης» 2022