ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η Εγγραφή αφορά αποκλειστικά Παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία και απευθύνεται σε Ειδικευόμενους Καρδιολόγους

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Απευθύνεται σε ειδικευόμενους καρδιολόγους