23η Επιστημονική Εκδήλωση “Νεότερα στα μεταβολικά Νοσήματα”