Φόρμα Εγγραφής – Ημερίδα με θέμα «Ιατροτεχνολογικές Εξελίξεις στην Αποκατάσταση ασθενών με Νευρολογικές Παθήσεις»

Φόρμα Εγγραφής – Ημερίδα με θέμα «Ιατροτεχνολογικές Εξελίξεις στην Αποκατάσταση ασθενών με Νευρολογικές Παθήσεις»

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ