Φόρμα Εγγραφής – 18° Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων

Για να θεωρηθεί η εγγραφή σας οριστική και επιβεβαιωμένη, πρέπει επίσης να κατατεθεί το αντίστοιχο ποσό (υπολογίζοντας και το Φ.Π.Α. 24%) το οποίο προσδιορίζεται από τον πίνακα ανάλογα με την ειδικότητά σας στον ακόλουθο Αριθμό Λογαριασμού:

Δικαιούχος: ΚΕΓΜ Τουριστικές & Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε
Τράπεζα: ALPHA BANK
Αριθμός Λογαριασμού: 194002320001285
IBAN: GR6401401940194002320001285
SWIFT CODE: CRBAGRAA

Στην περίπτωση καταβολής του ποσού της εγγραφής μέσω Τραπεζικού Εμβάσματος, στο πεδίο της Περιγραφής/ Αιτιολογίας θα πρέπει να αναγραφεί : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – 18° Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%