1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιακών Εφαρμογών στην Ιατρική