Αθηναϊκές Ημέρες Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης Και Αγγειακής Νόσου 2023