19η Πανελλήνια Επιστημονική Εκδήλωση – Καινοτομίες Και Εξελίξεις Στην Γαστρεντερολογία

ΕΓΓΡΑΦΗ:
Γαστρεντερολόγοι/Μέλη ΕΠΕΓΕ
40 € (ετήσια συνδρομή)
ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Δικαιούχος Επωνυμία : Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδας
Τράπεζα :ALPHA BANK
Αριθμός Λογαριασμού: 768002001000058
IBAN: GR03 0140 7680 7680 0200 1000 058
Αιτιολογία: ΕΠΙΘΕΤΟ / (18η) ΕΠΕΓΕ  

40 €  πλεον φπα = 49,60€ (ετήσια συνδρομή)
ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Δικαιούχος Επωνυμία: ΚΕΓΜ Τουριστικές & Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. Διακριτικός Τίτλος   Congress World- Μ. Παπαπαναγιώτου
ΤράπεζαALPHA BANK
Αριθμός: 194-00-2320-001285
IBAN: GR77 0140 1120 1940 0232 0001 285  
ΕΓΓΡΑΦΗ:
Μη Μέλη ΕΠΕΓΕ Γαστρεντερολόγοι
50 €  πλεον φπα = 62€
ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Δικαιούχος Επωνυμία: ΚΕΓΜ Τουριστικές & Συνεδριακές Επιχειρήσεις Α.Ε. Διακριτικός Τίτλος:Congress World- Μ. Παπαπαναγιώτου
Τράπεζα:ALPHA BANK
Αριθμός:194-00-2320-001285
IBAN:GR77 0140 1120 1940 0232 0001 285

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ