Ημερίδες Μεταβολισμού: Από Την Τεκμηριωμένη Γνώση Στην Ορθή Κλινική Πράξη

Οι Ημερίδες Μεταβολισμού 2024 θα διεξαχθούν αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία συνέδρων.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ