Φόρμα Εγγραφής – 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου

Το δικαίωμα συμμετοχής έχει ορισθεί ως εξής:

Ιατροί ειδικευμένοι 200,00 πλεον Φ.Π.Α. 24% = 248,00€
Ιατροί ειδικευόμενοι 100,00 πλεον Φ.Π.Α. 24% = 124,00€
Λοιπά επαγγέλματα υγείας 50,00 πλεον Φ.Π.Α. 24% = 62,00 €

Φοιτητές* ΔΩΡΕΑΝ

Virtual παρακολούθηση (e-registration) 50,00 πλεον Φ.Π.Α. 24% = 62,00€

Δικαιούχος Congress World Event Travel E.E.
Τράπεζα EUROBANK
Αριθμός Λογαριασμού 00260237810200923378
IBAN GR6702602370000810200923378
SWIFT CODE ERBKGRAA

Δικαιούχος Congress World Event Travel E.E.
Τράπεζα ALPHA BANK
Αριθμός Λογαριασμού 112002320007017
IBAN GR5101401120112002320007017
SWIFT CODE CRBAGRAA

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ