ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ – ΠΡΩΚΤΟΥ

Η υποβολή περιλήψεων εργασιών έληξε την 1η Μαΐου 2023