Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας – Ηράκλειο