ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (HANDS-ON WORKSHOPS)

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (HANDS-ON WORKSHOPS)

Τα Εργαστήρια θα διεξαχθούν στην Αίθουσα συγκεντρώσεων 1ου ορόφου. Μέγιστος χρόνος 45 λεπτά. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Οι εγγεγραμμένοι στα Εργαστήρια θα ενημερωθούν έγκαιρα για την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους.

Εκπαίδευση σε προπλάσματα σε δραστηριότητες:

Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής: Εκπαίδευση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και monitor, παρουσία εκπαιδευτή σε επεμβάσεις λαπαροσκοπικής χειρουργικής

Θωρακοσκοπικής Χειρουργικής: Εκπαίδευση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και monitor, παρουσία εκπαιδευτή σε επεμβάσεις θωρακοσκοπικής χειρουργικής

Στεφανιογραφίας και αγγειοπλαστικών τεχνικών: Εκπαίδευση με ηλεκτρονικό υπολογιστή και monitor, παρουσία εκπαιδευτή στην στεφανιογραφία και σε αγγειοπλαστικές τεχνικές.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ