Κλινικό Φροντιστήριο – Διαχείριση Της Σπαστικότητας

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Η Φόρμα Εγγραφής Έκλεισε.

Οι εγγραφές γίνονται αποκλειστικά στην Γραμματεία του Συνεδρίου (Αίθουσα Ρήγας Φεραίος του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών)