Επιστημονική Εκδήλωση – Νέες Τεχνολογίες Στο Σακχαρώδη Διαβήτη 2023

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Η Εγγραφή αφορά αποκλειστικά παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία