Επιστημονική Διαδικτυακή Εκδήλωση Με Θέμα: Οι Επιπλοκές Του Σακχαρώδους Διαβήτη: Σύγχρονη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση

Φόρμα Εγγραφής – Επιστημονική Διαδικτυακή Εκδήλωση Με Θέμα: Οι Επιπλοκές Του Σακχαρώδους Διαβήτη: Σύγχρονη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ