Διαδικτυακή Επιστημονική Εκδήλωση – Καρδιολογία, 16-17 Ιουνίου 2023