Διαδικτυακή Επιστημονική Εκδήλωση – Καρδιολογία, 16-17 Ιουνίου 2023

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ