ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 15ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ – ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ