17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου

Η εγγραφή στο Συνέδριο θεωρείται έγκυρη και γίνεται δεκτή, μόνον εάν και εφόσον γίνει εντός 7 ημερών τραπεζική κατάθεση ποσού ίσου με το δικαίωμα εγγραφής (πλέον ΦΠΑ) στον λογαριασμό

CONGRESS WORLD EVENT TRAVEL E.E.
EUROBANK EFG
Αρ. Λογαριασμού: 0026.0237.81.0200923378
IBAN: GR6702602370000810200923378
SWIFT: ERBKGRAA

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, η εγγραφή επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%.
Φοιτητές*: ΔΩΡΕΑΝ – * (απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου που θα βεβαιώνει την ιδιότητα τους)