Επιστημονική Εκδήλωση – Νέες Τεχνολογίες Στο Σακχαρώδη Διαβήτη 2024

Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έχει παρέλθει.