Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας – Σακχαρώδης Διαβήτης: Από Τη Θεωρητική Γνώση Στην Κλινική Εφαρμογή Των Σύγχρονων Κατευθυντήριων Οδηγιών,Αλεξανδρούπολη,

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ