ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ ΣΤΗΝ ΠΦΥ. «POCUS: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΑΣ» Σάββατο 29 Ιουνίου 2024 – Ώρα 09.00 – 12.00

Η προθεσμία εγγραφής στο Φροντιστήριο Υπερήχων έχει παρέλθει. Σας ευχαριστούμε πολύ.