Επιστημονική Διαδικτυακή Εκδήλωση Με Θέμα: Σακχαρώδης Διαβήτης Και Παχυσαρκία: Σύγχρονα Θεραπευτικά Διλήμματα 2024

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ