Επιστημονική Εκδήλωση «Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝH ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ»

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ