6° Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Οργανισμού Εγκεφαλικών