9° Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΚΠ «Σύγχρονες απόψεις στην κλινική διαχείριση των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου»