15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου (Εκδήλωση Κοινού)