Φόρμα Εγγραφής: 12o Πανελλήνιο Συνέδριο Θρόμβωσης – Αντιθρομβωτικής Αγωγής

Η Εγγραφή αφορά αποκλειστικά παρακολούθηση με Φυσική Παρουσία

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα ως άνω ποσά εγγραφών επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α. 24%

Παρακαλούνται τα Μέλη των(Ι.Σ. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας να επισυνάπτουν έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται ο ΑΜ του Ι.Σ. στον όποιο ανήκουν.