2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Για να θεωρηθεί η εγγραφή σας οριστική και επιβεβαιωμένη, πρέπει επίσης να κατατεθεί το αντίστοιχο ποσό το οποίο προσδιορίζεται από τον πίνακα στον ακόλουθο Αριθμό Λογαριασμού