15ο ΕλλαδοΚυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο – Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για αεροπορικό εισιτήριο και διαμονή

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Αεροπορικό Εισιτήριο και Διαμονή

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε με λατινικούς χαρακτήρες το Ονοματεπώνυμό σας όπως αναγράφεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που θα χρησιμοποιήσετε ( ταυτότητα / διαβατήριο)
Το αεροπορικό εισιτήριο του συνοδού μέλους θα καλυφθεί οικονομικά απο εσάς.
Σημειώνεται η επιλογή σας. Θα επιβεβαιωθεί το αμεσότερο δυνατόν βάσει διαθεσιμότητας
Σημειώνεται η επιλογή σας. Θα επιβεβαιωθεί το αμεσότερο δυνατόν βάσει διαθεσιμότητας