ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2022

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2022

Επιθυμώ να συμμετάσχω στο διαδραστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Ορθή Κλινική Πρακτική (Good Clinical Practice), δηλαδή στους κανόνες (πρότυπο, standard) που διέπουν τον σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την καταγραφή, την ανάλυση και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών, που διοργανώνεται από την Ακαδημία Κλινικών Μελετών, με πρωτοβουλία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, την Ένωση Ασθενών Ελλάδος και τις Φαρμακευτικές Εταιρίες Bayer και Elpen, οι οποίες είναι και οι χορηγοί του προγράμματος.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ