ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ