ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Πν.Ελ. 2024 Σε Συνεργασία Με Ομάδες Εργασίας Ε.Π.Ε.

Φόρμα Εγγραφής

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Τα ως άνω ποσά εγγραφών επιβαρύνονται με τον προβλεπόμενο Φ.Π.Α. 24%

Για τους Φοιτητές είναι απαραίτητη η προσκόμιση φοιτητικής ταυτότητας).