15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιομεταβολικών Παραγόντων Κινδύνου – Επισύναψη Καταθετηρίου