36ο Συνέδριο Εξελίξεις στη Καρδιολογία

Το 36ο Συνέδριο εξελίξεις στη Καρδιολογία, θα διεξαχθεί αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία συνέδρων.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία στην ελληνική γλώσσα και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ